Publicaties

Na elk maandbezoek stelt de maandcommissaris een verslag op en maakt dit over aan het secretariaat van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen. De verslagen worden gebundeld en verwerkt in tussentijdse verslagen. Ze vormen de basis voor het jaarverslag met aanbevelingen, ter verbetering van de rechtspositie van jongeren die in deze instellingen verblijven. Het jaarverslag wordt voorgesteld aan het Vlaams Parlement.