Jaarverslag Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen 2021

Het was opnieuw een bewogen jaar voor jongeren die in gesloten jeugdhulp verblijven. Dat blijkt uit het vierde jaarverslag dat de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen op 30 maart voorstelde in het Vlaams Parlement.

Hoe zag het leven voor jongeren in geslotenheid eruit in 2021? We weten het dankzij de maandcommissarissen van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen.  Ze houden toezicht op het leven in de gemeenschapsinstellingen en de voorzieningen Veilig Verblijf. Tijdens deze bezoeken spreken ze met jongeren en begeleiders. Ze luisteren naar wat er leeft, naar wat jongeren bezighoudt. Zo waken ze mee over de rechten van deze jongeren.

In het jaarrapport staan de belangrijkste bevindingen uit deze bezoeken. Het rapport beschrijft wat jongeren brachten rond thema’s als onderwijs, sancties, contact met de buitenwereld, isolatie en vele andere onderwerpen. De commissie schuift in het rapport belangrijke aanbevelingen voor beleid en voorzieningen naar voren.

Een greep uit de aanbevelingen:

  • Zorg dat jongeren in geslotenheid volwaardig onderwijs krijgen, met de mogelijkheid om diploma’s en certificaten te behalen
  • Geef jongeren met complexe zorgnoden hulp op maat en voldoende perspectief
  • Als jongeren een sanctie verdienen, zorg dan dat deze duidelijk is, en wees zuinig met kamermomenten en andere afzondering als straf
  • Laat jongeren contact met hun gezin houden, ook met broers en zussen: bouw het beeldbellen dat in coronatijd opgang maakte niet af
  • Zorg voor voldoende mensen en middelen om de rechten van jongeren in geslotenheid te waarborgen