Over ons

De Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen is ingebed in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. De CVTJ is een toezichtsorgaan voor de gemeenschapsinstellingen en de voorzieningen Veilig Verblijf.

Iemand tijdelijk zijn vrijheid ontnemen is een ingrijpende maatregel. Toezien op hoe jongeren behandeld worden binnen de muren van een instelling is uiterst belangrijk. Ze leven er vaak in een strak institutionele structuur met een uitgesproken gezags- en machtskader. Deze manier van samenleven vraagt een bijzondere rechtsbescherming. Met de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen is het mogelijk de plaatsen waar dat gebeurt, goed op te volgen. Niet vanuit een wantrouwen tegenover de instellingen, maar als een extra venster dat opengaat.

Jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn, hebben het recht om gehoord te worden.

Caroline Vrijens, voorzitter

De basis voor de werking van de CVTJ is het oprichtingsdecreet van 2017, dat in 2020 een aanpassing kreeg. Het huishoudelijk reglement maakt de werking van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen concreet. 

Interessant om te weten:

  • De gemeenschapsinstellingen zijn vanaf september 2022 enkel voor jongeren die feiten pleegden. Andere jongeren kunnen terecht in Veilig verblijf, voorzieningen die een meer gesloten vorm van hulp bieden. 
  • Maandcommissarissen hebben een mandaat van maximaal zes jaar. 
  • De voorzitter van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen is de kinderrechtencommissaris