Werkwijze

De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand ‘hun’ instelling bezoeken. De maandcommissarissen zijn vrijwillige burgers die het reilen en zeilen in de voorziening opvolgen.    
Zo waken ze mee over de rechten van deze jongeren. 

De maandcommissarissen gaan maandelijks onaangekondigd op bezoek in de instelling of voorziening die hen is toegewezen. Tijdens deze bezoeken spreken ze met jongeren en begeleiders. Ze luisteren naar wat er leeft, naar wat jongeren bezighoudt. Dit kan via een persoonlijk gesprek maar evengoed participeren de maandcommissarissen aan activiteiten of schuiven ze mee aan tafel. De maandcommissarissen kunnen de vragen van de jongeren bespreken met de voorziening, steeds in samenspraak met de jongere. Bij klachten die een grondiger onderzoek vragen, stuurt de maandcommissaris de klacht door naar de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. 

Hier vertelt Eef Goedseels, maandcommissaris in gemeenschapsinstelling De Kempen over hoe ze te werk gaat:

Na elk maandbezoek stelt de maandcommissaris een verslag op en stuurt dit naar het secretariaat van de CVTJ. Deze verslagen worden besproken, gebundeld en verwerkt. Ze vormen de basis voor het jaarverslag en aanbevelingen ter verbetering van de rechtspositie van de jongeren die in de instellingen verblijven.

"Een evolutie die ik in de instelling zie, is dat ze meer en meer rekening houden met mijn aanbevelingen. Ze gaan er positief, constructief en transparant mee aan de slag. Het beleidsteam bespreekt mijn aanbevelingen en neemt ze op in de beleidsplannen." - Maandcommissaris