Oprichtingsdecreet

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen werd opgericht door het Vlaams Parlement. De volksvertegenwoordigers keurden het oprichtingsdecreet goed tijdens de plenaire vergadering van 3 februari 2017. Het decreet, inclusief de toelichting, lees je hier.

In eerste instantie gingen de maandcommissarissen langs in de gemeenschapsinstellingen en in vier “proeftuinen” binnen de private voorzieningen. Aangezien die proeftuinen inmiddels uitgroeiden tot “veilig verblijf”, was een nieuwe aanpassing van het decreet nodig. De wijzigingen lees je hier.

In de zomer van 2023 werd het decreet goedgekeurd om de bevoegdheid van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen ook uit te breiden naar de GES+ voorzieningen. Het aangepast decreet lees je hier