Wat is en doet de Cvtj?

De Cvtj of de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen houdt toezicht op het leven in gesloten en besloten jeugdinstellingen. De Cvtj luistert naar jongeren, observeert en rapporteert hierover.

Wie is wie?

12 maandcommissarissen bezoeken elke maand jeugdinstellingen om met jongeren te praten over hun leven in de instelling. 

Verslaggeving

Drie keer per jaar verschijnt per jeugdinstelling een tussentijds rapport. Het werkjaar wordt afgesloten met een jaarverslag.