Commissie van Toezicht voor Jeugd­instellingen

De Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen houdt toezicht op het leven in de gemeenschapsinstellingen en in de voorzieningen Veilig Verblijf en GES+. De CVTJ luistert naar jongeren, observeert hun verblijf en rapporteert hierover. 

Over ons

Banner jaarverslag 2023
Woensdag 27 maart 2024 stelt de Commissie van Toezicht

CVTJ stelde nieuw jaarverslag voor

Woensdag 27 maart 2024 stelde de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen haar nieuw jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Opnieuw formuleerden we enkele aanbevelingen op basis van de verhalen van jongeren die ze aan onze maandcommissarissen brachten. Die bundelden we in ons recentste jaarverslag.

Vragen en antwoorden

Kan ik ook maandcommissaris worden?

Fijn dat je interesse hebt om mee te werken. Als we nieuwe maandcommissarissen, stagiairs of andere medewerkers zoeken, publiceren we die hier

Waarom komen jullie niet naar mijn voorziening, internaat of psychiatrische instelling?

Het Vlaams Parlement heeft de CVTJ opgericht om jongeren in de meer gesloten vormen van jeugdhulp te bezoeken. Momenteel zijn dat de gemeenschapsinstellingen, de voorzieningen veilig verblijf en binnenkort ook naar alle GES+ voorzieningen. Ze gingen er daarbij vanuit dat jongeren in geslotenheid het meest kwetsbaar zijn in de uitoefening van hun rechten. Dat wil niet zeggen dat je op andere plekken niet het recht hebt om je stem te laten horen!

Bij vragen over jouw rechten tijdens je verblijf kan je het kinderrechtencommissariaat contacteren. Of wie weet helpt het om een vertrouwenspersoon aan te duiden?

Zijn de voorzieningen verplicht om jullie aanbevelingen te volgen?

Wij luisteren naar de jongeren en gaan met de verantwoordelijken in gesprek over hun beleving. We hebben niet de bevoegdheid van inspecties om bijvoorbeeld boetes op te leggen. Het is aan de instellingen en beleidsmakers om te bepalen welk gevolg ze aan onze aanbevelingen geven. Dat wil niet zeggen dat deze vrijblijvend zijn.

We merken dat wanneer we het verhaal van jongeren brengen in gesprekken met directies en via onze jaarverslagen hier serieus naar wordt geluisterd. We hebben sinds onze start dan ook al heel wat zaken zien evalueren. Meer daarover lees je in onze jaarverslagen.

Nieuws

Publicaties

Waar vind ik meer informatie?

Kinderrechtencommissariaat.be
Zit je met vragen rond kinderrechten die niet met gesloten verblijf te maken hebben, dan kan je terecht bij het Kinderrechtencommissariaat.
Bij ‘tZitemzo vind je onder andere meer informatie over jouw rechten in de jeugdhulp.
Wat een GES+ voorziening inhoudt, lees je bij het agentschap Opgroeien.
Meer informatie over een voorziening veilig verblijf is terug te vinden bij het agentschap Opgroeien.