Jaarverslag Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen 2022

Wat vonden de jongeren het afgelopen jaar over hun verblijf in de gemeenschapsinstellingen, veilig verblijf en het detentiecentrum? Ook dit jaar bundelden we terug hun ervaringen in ons jaarverslag, met bijzondere aandacht voor het thema afzondering. 

Wat heeft de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen het afgelopen jaar gezien en gehoord? En wat vertellen de jongeren over ons jaarthema afzondering? Je leest het in het jaarverslag 2022 dat op 22 maart werd voorgesteld in het Vlaams Parlement.

In deze editie springen de volgende onderwerpen in het oog: 

  • Jongeren zitten nog te vaak, te lang en te alleen in afzondering 

  • In het Vlaams Detentiecentrum zagen we jongeren met een zware psychiatrische problematiek waar we vraagtekens zetten bij de uithandengeving 

  • In de gemeenschapsinstellingen nam het aantal verhalen over politie-interventies toe, soms komt daar veel dwang en geweld bij kijken 

  • In veilig verblijf geven jongeren aan dat de mate van controle en ook online controle soms zwaar doorweegt. 

Meer over deze en nog vele andere thema‚Äôs lees je het jaarverslag.