Jaarverslag Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen 2020

Woensdag 31 maart 2021 stelt de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen haar derde jaarverslag voor. Hoe waken de maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen?

Dit jaarverslag bundelt de verslagen van de maandcommissarissen van werkingsjaar 2020 over alle jeugdinstellingen. Het volgt de aanbevelingen van het vorige werkjaar op en formuleert opnieuw aanbevelingen om de rechten van jongeren in geslotenheid te versterken.  
Om 10 u werd het jaarverslag voorgesteld aan de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement, met nadien een extra online voorstelling.

Je kan het jaarverslag hier downloaden: