CVTJ bevoegd voor alle private voorzieningen met beveiligend verblijf

Het Vlaams Parlement keurde vandaag een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een beveiligend verblijf aanbieden aan minderjarigen. Het decreet gaat in werking vanaf 1 september 2020.

Het proeftuinstatuut van de vier besloten instellingen die onze vrijwilligers bezochten, stopt met bestaan. In de plaats start de module ‘beveiligend verblijf’ in verschillende private voorzieningen.
Jongeren die geen delict pleegden maar voor wie wel een beveiligend verblijf nodig is, worden in deze voorzieningen geplaatst.

Het gaat om een combinatie van voorzieningen die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en voorzieningen die erkend zijn door het agentschap Opgroeien.
Twintig voorzieningen zijn erkend om de module gefaseerd op te starten, goed voor 132 plaatsen, zowel voor jongens als voor meisjes.

De opstart gebeurt in verschillende snelheden. Twee voorzieningen die eerder tot de proeftuinen behoorden, zijn al gestart op 1 april 2020. Andere voorzieningen starten met hun afdeling in september 2020. Een tweede beweging is gepland voor begin 2021 en de laatste plaatsen zullen uiterlijk in september 2022 operationeel zijn.

Een toezicht op de uitbreiding van die plaatsen in de beveiligende opvang blijft nodig. Daarom zijn we tevreden dat de maandcommissarissen van de Commissie van Toezicht toegang krijgen tot deze voorzieningen om er mee te waken over de rechten van deze jongeren.

Meer info over de decretale basis van de CVTJ vind je hier.