Maandcommissaris gezocht

De komende periode starten er heel wat nieuwe voorzieningen “Veilig verblijf” op. Daar zoeken wij acht nieuwe maandcommissarissen: 5 in Antwerpen (stad Antwerpen/Kempen), 2 in Oost-Vlaanderen (regio's Aalst/Lokeren) en 2 in West-Vlaanderen (regio’s Westhoek/Brugge).

We organiseren twee online infomomenten op dinsdag 4 oktober en donderdag 13 oktober, telkens om 20u. Tijdens deze momenten zullen we onze werking verder toelichten. Nadien kunt u zich kandidaat stellen. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier hieronder of via eline.strik [at] vlaamsparlement.betarget="_blank" rel="noopener external nofollow" .

Functie

Ga jij binnenkort maandelijks op bezoek bij jongeren in jeugdinstellingen? We zoeken vrijwilligers die tijdens hun bezoeken proeven van het leven in de voorziening en die met de jongeren, hun begeleiders en directies in gesprek gaan. Op die manier zien ze er mee op toe dat de rechten van jongeren gerespecteerd worden. Ze helpen deze jongeren om hun stem te laten horen.

Bezoeken

Elke maand gaat de maandcommissaris op bezoek. Hij/zij neemt deel aan activiteiten, eet er samen met de jongeren en praat met hen. Kinderen en jongeren kunnen bij de maandcommissaris terecht met vragen en klachten over de manier waarop ze behandeld worden. Ook het begeleidend personeel kan zaken aankaarten bij de maandcommissaris.

Rapporteren

Na elk bezoek aan de instelling, maakt de maandcommissaris een verslag. Het secretariaat van de Commissie van toezicht verzamelt en verwerkt de verslagen.

Uitwisselen

De maandcommissaris neemt deel aan de bijeenkomsten van de Commissie van toezicht. Het gaat over acht weekavonden en twee zaterdagen per jaar.

Engagement

Een maandcommissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijke verlenging van drie jaar. Je mag er op rekenen dat de bovenstaande taken maandelijks ongeveer twee dagen tijd kosten.

Profiel

We zoeken kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:

 • voeling hebben met de leefwereld van jongeren en begaan zijn met kinderrechten;
 • kunnen luisteren met een open, niet-veroordelende houding, naar minderjarigen en naar personeel van voorzieningen, meedenken vanuit het standpunt van anderen en begrip tonen;
 • zorgvuldig observaties kunnen doen en deze evalueren met een gezonde kritische ingesteldheid;
 • problemen helder kunnen formuleren en op een respectvolle manier een mening kunnen uiten.

Praktisch vragen wij het volgende van de kandidaten:    

 • ze zijn meerderjarig;
 • ze kunnen bij aanstelling een recent uittreksel uit het strafregister volgens model 2 voorleggen, waaruit blijkt dat er ten opzichte van hem/haar geen elementen bestaan die onverzoenbaar zijn met een aanstelling;
 • ze kunnen zich vrij maken op de opleidingsdagen op zaterdag 19 november en 4 februari.

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Commissie van toezicht zijn van groot belang. Daarom komen onderstaande personen helaas niet in aanmerking voor de functie van maandcommissaris:

 • personeelsleden werkzaam in een jeugdhulpvoorziening;
 • personen met een politiek mandaat;
 • personeelsleden werkzaam in een overheidsdienst, met uitzondering van leerkrachten of docenten;
 • magistraten en parketmagistraten.

Wat bieden we?

De maandcommissaris staat er niet alleen voor:

 • U kan rekenen op ondersteuning vanuit het secretariaat van de CVTJ. We voorzien begeleiding en opleiding bij de opstart. Ook nadien blijft intervisie en vorming centraal staan tijdens onze vergaderingen en ontmoetingsdagen. 
 • In haar huidige samenstelling is de CVTJ een aangename, collegiale groep met mensen met een zeer diverse expertise. U mag zich zeker verwachten aan boeiende uitwisselingen en onderlinge steun.
 • Zowel voor de vergadermomenten als de maandbezoeken ontvangt u een vrijwilligersvergoeding en uw verplaatsingsonkosten worden terugbetaald.

 

Solliciteer

Schrijf mij in voor de online infoavond
(*) verplicht in te vullen.