Jaarverslagen

Het jaarverslag 2018 van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen werd op 13 maart 2019 voorgesteld aan het Vlaams Parlement. Dit jaarverslag bundelt de verslagen van de maandcommissarissen van het werkingsjaar 2018 over alle jeugdinstellingen heen. Het formuleert aanbevelingen om de rechten van jongeren in geslotenheid nog meer te versterken. Je kan het jaarverslag hier downloaden:

pdf bestandJaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen 2018 (3.18 MB)

Cover van het Jaarverslag 2018 van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen